Vart kan jag kontakta?

Registerförare är Öppna arbetslöshetskassan.

Du kan kontakta oss här.

Vi betjänar dig också i E-tjänsten, där du kan se dina uppgifter, uppdatera dina kontaktuppgifter och kontakta oss.

Vårt servicenummer är 020 690 455, öppen mån – fre kl. 8.30 – 15.00

Adress för alla post som skickas till arbetslöshetskassan:

Öppna arbetslöshetskassan
PB 116
00531 Helsingfors

Kassans dataskyddspersonals kontaktuppgift är:

tietosuojavastaava@a-kassa.fi