Varför hanterar vi din information?

Arbetslöshetskassor är enheter som utför med detta samma offentliga funktion när de utför sina lagstadgade uppgifter. Förmånerna från arbetslöshetskassorna är lagstadgade sociala förmåner. Kriterierna för beviljande av förmåner fastställs i lagen. Medlemskapskriterier anges i våra regler och i lagen om arbetslöshetskassor.

Vi behandlar våra medlemmars personuppgifter i samband med medlemskap i kassan och betalning av förmåner. När du ansöker om en förmån från oss, till exempel inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning eller rörlighetsunderstöd, behöver vi information om dig. Utan nödvändiga personuppgifter kan vi inte acceptera dig som medlem eller utföra en lagstadgad förmån (den rättsliga grunden är att iaktta lagstadgad skyldighet).

För att utreda ett eventuellt återkravs fall kan vi behöva ytterligare uppgifter, såsom information om eventuell skuldsaneringen eller ansökan om utsökning, samt eventuella informationer som kan vara nödvändiga för ett rättsanspråk. Enligt lagen ska den inkomstrelaterad dagpenning eller annan förmån som arbetslöshetskassan betalat ut återkrävas om det utbetalda beloppet har varit för högt eller ogrundat.

Vi är engagerade i att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi samlar inte in någon information som inte är nödvändig för att utföra lagstadgade uppgifter.