Kommer mina personuppgifter att utlämnas?

När det krävs enligt lagen utlämnas information till myndigheter, andra arbetslöshetskassor för löntagare, företagarkassan, arbetslöshetsförsäkringsfonden, försäkrings- och pensionsanstalter.

Den öppna arbetslöshetskassan gör det möjligt att inleda anslutningen till kassan genom vissa förbund. Dessa förbund är Industrifacket, Byggnadsförbundet, Finlands Journalistförbund, Musikerförbundet, Finlands Skådespelarförbund, Teater- och Mediearbetarförbundet och Fackanställda. I de fall där anslutningsprocessen har inletts med hjälp av dessa förbund har kassan också lagt ut sin medlemsavgiftsuppbörd till det berörda förbundet. För denna uppgiftsbehandling har utarbetats ett dataskyddsavtal som skyddar medlemmens rättigheter och friheter. Öppna arbetslöshetskassan informerar Industrifacket, Byggnadsförbundet och Finlands Journalistförbund om din arbetslöshet (men utan relaterade utredningar) i samband med medlemsavgiftsbefrielse, om du har gett ditt samtycke till det. Mer information om ditt fackförbunds sekretessrutiner finns på deras webbplats. Om ditt ärende gäller utbetalning av arbetslöshetskassans förmåner, vänligen lämna då informationen endast till kassan.

Dina uppgifter behandlas i ett system som administreras av Futunio Oy. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Futunio för säker och lämplig behandling av data.

Uppgifterna utlämnas inte utanför EU.