A-kassans regler för lotterier på sociala medier

 1. Lotteriets arrangör
  Öppna arbetslöshetskassan A-kassan
  PB 116
  00531 Helsingfors
 2. Tidpunkt för deltagande
  Tidpunkten för deltagandet kommer att meddelas i samband med dragningen.
 3. Deltagande i lotteriet
  Deltagande i lotteriet sker alltid i enlighet med instruktionerna för lotteripublikationen.
 4. Genomförande av dragningen och tillkännagivande av vinnaren
  Vinnaren dras alltid på Facebook bland dem som har kommenterat lotteripublikationen. I Instagram-tävlingar kan vinnaren dras antingen bland dem som gillade inlägget, kommenterade det eller följde profilen. I detta fall kommer lotterikriteriet att anges i publikationen. Utgången av deltagandeperioden kommer alltid att meddelas i samband med dragningen. Dragningen kommer sedan att äga rum inom två dagar och vinnaren informeras personligen genom privat meddelande. All kommunikation som rör deltagarna och vinnaren förstörs inom en månad efter att vinnaren har nåtts och mottagit priset. Dragningen kommer att utföras genom slumpmässigt urval, om inte annat anges i lotteripublikationen.
 5. Lotteripris
  Lotteripriset kommer att tillkännages i samband med lotteripublikationen.

Priset skickas till vinnaren och kan inte bytas mot kontanter. Om vinnaren inte kan nås inom sju dagar dras en ny vinnare. Facebook eller Instagram är inte inblandade som arrangör av lotteriet, utan tillhandahåller bara en plattform för att organisera lotteriet.

 1. Lotteriarrangörens ansvar
  A-kassan begränsar sitt ansvar till det pris som är föremål för lotteriet. Arrangören betalar lotteriskatten som härrör från lotteriet.
 2. Ändring av reglerna
  A-fonden förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i lotteriet, dess regler, priser, tidpunkt eller andra frågor som påverkar genomförandet av dragningen. Ändringar kommer att meddelas i samband med lotteripublikationen.
 3. Publicitet för lotteriet
  Genom att delta i lotteriet ger deltagarna lotteriarrangören rätt att publicera deras namn på respektive sociala mediekanal utan särskilt samtycke eller ersättning. Vinnarens namn kan delas offentligt på A-kassans sociala mediekanaler.
 4. Principer för databehandling
  Du kan läsa mer om A-kassans dataskyddsbeskrivning och register på den här sidan.