Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsuttalande gäller webbplatsen för Öppna arbetslöshetskassans www.a-kassa.fi. Den har uppdaterats den 4 augusti 2022.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation i januari 2022 och baserat på bedömningen har korrigeringar gjorts i tjänsten.

Status för tillgänglighet för digitala tjänster

Webbplatsen uppfyller de flesta av tillgänglighetskraven. Lagens krav är i stort sett uppfyllda och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten.

På grundval av tillgänglighetsanalysen har de viktigaste åtgärderna enligt WCAG 2.1 avslutats i februari 2022. Webbplatsen kan till exempel innehålla bilder som saknar alt-texter samt länkar, PDF-filer och andra filer som inte uppfyller alla tillgänglighetskrav. Dessa kommer att göras tillgängliga under resten av uppdateringsarbetet. Innehåll som publiceras i tjänsten kommer i fortsättningen publiceras tillgängligt.

Märkte du brister i tillgänglighet i vår digitala tjänst?

Låt oss veta det så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen. Skicka gärna information om bristen via vår Ta kontakt -form.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker problem med tillgänglighet på webbplatsen ge först feedback till oss, dvs. till webbplatsen administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du rapportera det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finlands förklaras exakt hur man gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000