A-kassans ledning och kontaktpersoner

Vi har ca 130 anställda som betjänar våra medlemmar. Största delen av oss jobbar i Hagnäs, där vi utöver att behandla förmåner och kundserviceärenden även sköter ledning och administration.

Kassans ledning

Irene Niskanen, direktör för Arbetslöshetskassan

Irene Niskanen, direktör för Arbetslöshetskassan

Mobiltelefon 040 860 1637

Elina Rantala, assistent för direktör

Elina Rantala, assistent för direktör

Mobiltelefon 040 841 8280

Jan Peltonen, ekonomidirektör

Jan Peltonen, ekonomidirektör

Mobiltelefon 050 572 0039

Jaana Vahlberg, personalchef

Jaana Vahlberg, personalchef

Mobiltelefon 040 664 5098

Sari Honkanen, utvecklingschef

Sari Honkanen, utvecklingschef

Mobiltelefon 040 673 5169

Kaisa Tikka, förmånschef

Kaisa Tikka, förmånschef

Mobiltelefon 050 411 5769

Elina Laine, service- och kommunikationschef

Elina Laine, service- och kommunikationschef

Mobiltelefon 040 617 4533

Kommunikation och marknadsföring

Maija Wirman, marknadsansvarig

Maija Wirman, marknadsansvarig

Mobiltelefon 040 922 6680

Antti Hautamäki, kommunikationsspecialist (vikarierar kommunikationsansvarig)

Antti Hautamäki, kommunikationsspecialist

Mobiltelefon 040 638 6900

IT-administration

Jani Kivihaka, IT Chef  Jani Kivihaka,
IT ChefMobiltelefon 040 766 4719