Kassans administration

Den högsta beslutanderätten i vår förvaltningsorganisation utövas av kassamötet. Vi kallar årligen alla medlemmar till det här öppna mötet.

Kassans styrelse består av åtta ledamöter och åtta ersättare. Styrelsen samlas cirka sex gånger per år.

Kassans administration alasivut

KontaktpersonerStyrelse