Öppna arbetslöshets-kassan A-kassan

A-kassan inledde sin verksamhet fr.o.m. 1.1.2022, när Industrins arbetslöshetskassa, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Työttömyyskassa Finka fusioneras.

Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning till våra arbetslösa medlemmar. Vi betalar också alterneringsersättning för alterneringsledighets tid och rörlighetsunderstöd.

Vårt huvudkontor ligger i Hagnäs, Helsingfors.

Kassans administration

Den högsta beslutanderätten i vår förvaltningsorganisation utövas av kassamötet. Vi kallar årligen alla medlemmar till det här öppna mötet. Kassans styrelse består av åtta ledamöter...

Våra samarbetspartner

Öppna arbetslöshetskassan samarbetar med flera fackförbund och de flesta av våra medlemmar tillhör något fackförbund. Fackförbunden arbetar för arbetstagare och ger trygghet till arbetslivet. Vi...

    Statistik

    Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd till våra medlemmar. Här hittar du information om utbetalade förmåner och inkomna ansökningar. Månadsstatistik februari 2023 (på finska)  ...

      Tillgänglighetsutlåtande

      Detta tillgänglighetsuttalande gäller webbplatsen för Öppna arbetslöshetskassans www.a-kassa.fi. Den har uppdaterats den 4 augusti 2022. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation i januari...