Om A-kassan

A-kassan inledde sin verksamhet fr.o.m. 1.1.2022, när Industrins arbetslöshetskassa, Byggbranschens arbetslöshetskassa och Työttömyyskassa Finka fusioneras.

Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning till våra arbetslösa medlemmar. Vi betalar också alterneringsersättning för alterneringsledighets tid och rörlighetsunderstöd.

Vårt huvudkontor ligger i Hagnäs, Helsingfors.

Kassans administration

Den högsta beslutanderätten i vår förvaltningsorganisation utövas av kassamötet. Vi kallar årligen alla medlemmar till det här öppna mötet. Kassans styrelse består av åtta ledamöter...

Statistik

Vi betalar inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd till våra medlemmar. Här hittar du information om utbetalade förmåner och inkomna ansökningar.