Om arbetslöshetskassan

Industrins arbetslöshetskassa grundades ursprungligen år 1949 med namnet Metallarbetarnas Arbetslöshetskassa. Det nuvarande namnet Industrins arbetslöshetskassa togs i bruk 1.1.2018, då Industribranschernas och Träbranschernas arbetslöshetskassor fusionerades Metallarbetarnas Arbetslöshetskassa. Kassans ansvariga tjänsteman är kassadirektör Irene Niskanen.

Utöver vår centralbyrå i Hagnäs i Helsingfors verkar vi i elva av Industriförbundets regionbyråer runt om i Finland (linkki yhteystietoihin, jos aluetoimistojen tiedot tulee kotisivuille).

Vi hör till Finlands största arbetslöshetskassor: våra medlemmar består av ca 155 000 löntagare från olika industribranscher.

Vår lagstadgade uppgift är att utbetala förmåner som tillhör kassans bransch till våra medlemmar enligt gällande lagstiftning. Vi betjänar våra medlemmar medlemscentrerat och erbjuder våra medlemmar mångsidiga tjänstefunktioner. Vi utvecklar kontinuerligt våra funktioner och tjänster och iakttar medlemsrespons i vårt utvecklingsarbete. Läs mer om våra tjänster här (linkki ”asiakaspalvelu”-osioon, jossa kerrottu tarkemmin palvelumuodoista).

Tietoa kassasta-osioon tuodaan linkit sääntöihin, strategiaan sekä rekisteriselosteisiin.