Ansökan om medlemskap i A-kassan

Alla anställda löntagare under 68 år kan bli enskilda medlemmar i Öppna arbetslöshetskassan A-kassan.

Medlemskapet börjar tidigast den dag då ansökan om medlemskap har mottagits av kassan och från vilken medlemsavgifterna har betalats.

När din ansökan om medlemskap har godkänts får du medlemsavgiftsreferenser per post.