Bli medlem i A-kassan

Du kan gå med i Öppna arbetslöshetskassan om du är under 68 år och arbetar som löntagare. Anslutningsdagen måste vara en betald dag. Om du är uppsagd eller tjänstledig utan lön kan du inte bli medlem i A-kassan. Dessutom kan du inte vara medlem i en annan arbetslöshetskassa samtidigt.

Om du är löntagare och blir medlem i något av följande fackförbund kan din medlemsavgift till kassan också betalas genom förbundet:


Industrifacket
Byggnadsförbundet
Finlands Journalistförbund
Musikerförbundet
Skådespelarförbundet
Fackförbundet för teater och media Finland (Teme)
Fackanställda

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT (fr.o.m. 1.1.2023)

Finlands Post- och Logistikunion PAU (fr.o.m. 1.1.2023)

Finlands Sjömans-Union FSU (fr.o.m. 1.1.2023)

Fackförbunden ger trygghet i arbetslivet, vi i A-kassan vid arbetslöshet.

Men om du bara vill bli medlem i en arbetslöshetskassa kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.

Bli medlem endast i A-kassan

Du kan också fylla i medlemsansökan här. Skicka det ifyllda formuläret till den här postadressen:

Öppen arbetslöshetskassa
PB 116
00531 Helsingfors

Varför bli medlem i A-kassan?
Vem kan gå med i A-kassan?
Vad är A-kassans medlemsavgift?
Är du på väg att byta arbetslöshetskassa?
Kan jag bli en medlem i A-kassan som en företagare?

Varför bli medlem i A-kassan?

Som medlem i arbetslöshetskassan får du den bästa ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet. Som medlem kan du få inkomstrelaterad dagpenning under arbetslösheten, rörlighetsunderstöd när du får arbete längre bort och alterneringsersättning för alterneringsledigheten.

Både stora och små omvälvningar i världen återspeglar sig i arbetslivet på sätt som vi inte alltid kan förutsäga. Därför lönar det sig att hålla det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa i skick.

Tillsammans med fackförbunden utgör vi en trygg grund. Fackförbunden ger trygghet i arbetslivet, vi i A-kassan vid arbetslöshet.

Se hur mycket inkomstrelaterad dagpenning du kan få som medlem i kassan

Tillbaka till början ↑

Vem kan gå med i A-kassan?

A-kassan är en arbetslöshetskassa som är öppen för löntagare i alla branscher. Alla anställda löntagare under 68 år kan bli medlemmar i A-kassan.

Många fackförbund försäkrar sina medlemmar i A-kassan. Du kan kontrollera med ditt eget fackförbund om medlemskap i A-kassan hör till medlemskapet i ditt fackförbund.

Tillbaka till början ↑

Vad är A-kassans medlemsavgift?

A-kassans medlemsavgift ingår i medlemsavgiften för flera fackföreningar.

Medlemsavgiften för en enskild medlem i Öppna arbetslöshetskassan kommer att vara 8 euro per månad år 2022. Du kan betala medlemsavgiften för hela året på en gång, då är den 96 euro per år.

Tillbaka till början ↑

Är du på väg att byta arbetslöshetskassa?

Om du byter a-kassa kommer den medlems- och anställningstid som ackumulerats i den föregående kassan att tillgodoräknas dig när du byter till vår kassa. Du behöver bara bli medlem i vår kassa inom en månad efter ditt utträde ur den föregående kassan.

När du blir medlem i vår kassa kan du ge oss tillstånd att meddela den föregående kassan och förbundet om ditt utträde.

Tillbaka till början ↑

Kan jag bli en medlem i A-kassan som en företagare?

Vi är en löntagarkassa. Om du är företagare och har varit medlem i en företagarkassa men byter till ett avlönat arbete, kan du bli medlem i vår kassa som löntagare. Förutsättningen är att du blir medlem senast en månad efter ditt utträde ur företagarkassan. Utifrån ditt medlemskap i den tidigare företagarkassan kan du få företagarens dagpenning från oss för eventuell arbetslöshetstid.

Om du är företagare på heltid, kan du inte bli medlem i A-kassan. Läs mer här.

Du kan bli medlem i vår kassa om du är medlem i en företagares familj och inte äger någon andel i företaget. Du betraktas som löntagare. Att bara arbeta i ett företag som ägs av din familj betraktas inte som entreprenörskap. Vi kan betala dagpenning till dig, eftersom du i så fall är löntagare.

Tillbaka till början ↑

Att bli medlem alasivut

Medlemsansökan