Bli medlem i A-kassan

Du kan gå med i Öppna arbetslöshetskassan om du är under 68 år och arbetar som löntagare. Anslutningsdagen måste vara en betald dag. Om du är uppsagd eller tjänstledig utan lön kan du inte bli medlem i A-kassan. Dessutom kan du inte vara medlem i en annan arbetslöshetskassa samtidigt.

Om du är löntagare och blir medlem i något av följande fackförbund kan din medlemsavgift till kassan också betalas genom förbundet:

Fackanställda
Finlands Journalistförbund
Musikerförbundet
Skådespelarförbundet
Byggnadsförbundet
Fackförbundet för teater och media Finland (Teme)
Industrifacket

Fackförbunden ger trygghet i arbetslivet, vi i A-kassan vid arbetslöshet.

Men om du bara vill bli medlem i en arbetslöshetskassa kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.

Bli medlem endast i A-kassan

Du kan också fylla i medlemsansökan här. Skicka det ifyllda formuläret till den här postadressen:

Öppen arbetslöshetskassa
PB 116
00531 Helsingfors

Är du på väg att byta arbetslöshetskassa?

Om du byter a-kassa kommer den medlems- och anställningstid som ackumulerats i den föregående kassan att tillgodoräknas dig när du byter till vår kassa. Du behöver bara bli medlem i vår kassa inom en månad efter ditt utträde ur den föregående kassan.

När du blir medlem i vår kassa kan du ge oss tillstånd att meddela den föregående kassan och förbundet om ditt utträde.

Är du medlem i företagarkassan?

Vi är en löntagarkassa. Om du är företagare och har varit medlem i en företagarkassa men byter till ett avlönat arbete, kan du bli medlem i vår kassa som löntagare. Förutsättningen är att du blir medlem senast en månad efter ditt utträde ur företagarkassan.

Utifrån ditt medlemskap i den tidigare företagarkassan kan du få företagarens dagpenning från oss för eventuell arbetslöshetstid.

Är du företagare på heltid? Läs mer här

Är du familjemedlem till en företagare?

Vi är en löntagarkassa. Du kan bli medlem i vår kassa om du är medlem i en företagares familj och inte äger någon andel i företaget. Du betraktas som löntagare.

Att bara arbeta i ett företag som ägs av din familj betraktas inte som entreprenörskap. Vi kan betala dagpenning till dig, eftersom du i så fall är löntagare. Läs mer nedan, till exempel om arbetsvillkoret för en familjemedlem till en företagare, vilket är längre än vanligt.

Läs mer här

 

Att bli medlem alasivut

Medlemsansökan