Kontaktformulär för arbetsgivare

Transportbranschens Arbetslöshetskassa fusioneras med A-kassan 1.1.2023. På grund av fusionen kommer det att bli ett avbrott i kundservice, utbetalningen av förmåner och E-tjänsten vid årsskiftet. 

Tyvärr kontaktformuläret fungerar inte med Internet Explorer. Vänligen använd antingen Microsoft Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.