Kontaktuppgifter

Är du en medlem? Vi betjänar dig i vår E-tjänsten
Om inte, du kan också Kontakta oss här

Exceptionella öppettider för telefontjänsten

Vår telefontjänst är öppen mån–fre 16.2–31.3 kl. 8.30–12.00.

Vår kundtjänst svarar på tfn 020 690 455 (mån–fre kl. 8.30–15.00)

Samtalspris för samtal från trådtelefon är lokalnätsavgift och mobilnätsavgift för samtal från mobiltelefon. Det kostar inget att köa. Samtalen spelas in för att säkerställa och förbättra kvaliteten på vår service.

Postadress

Öppna arbetslöshetskassan
PB 116
00531 Helsingfors

Vår besöksadress är Hagnäskajen 1, 00530 Helsingfors.

Mer kontaktuppgifter

E-tjänsten

Uträtta ärenden smidigt på nätet Ansökan och bilagor som har skickats elektroniskt till kassan står snabbt till vår förfogande. Du kan logga in på E-tjänsten...

    För förtroendemän

    I våra sidor har vi samlat nyttig information om samarbetsförhandlingar, permitteringar och uppsägningssituationer. Ifall det kommer att ske permitteringar eller uppsägningar på din arbetsplats hoppas...