Kan jag få rörlighetsunderstöd?

Du har rätt till rörlighetsunderstöd ifall

  • du har fått arbetslöshetsförmån precis före du inlett ett arbete eller en utbildning
  • din arbetsresa när arbetet inleds dagligen tar över tre timmar till ett heltidsarbete eller över två timmar till ett deltidsarbete,
  • arbetet du mottagit varar minst två månader och
  • du sökt understöd inom tre månader efter ansökt period.

Rörlighetsunderstöd betalas till personer som är berättigade till arbetslöshetsförmån

Beviljande av rörlighetsunderstöd förutsätter att du har fått arbetslöshetsförmån omedelbart före anställningen eller utbildningen inletts. Rörlighetsunderstöd kan även utbetalas ifall du inte före anställningens början erhållit betalning av arbetslöshetsförmån på grund av någon av följande skäl:

  • ersättningsfri tidsfrist, det vill säga karens
  • begränsning med anknytning till yrkesutbildning för under 25-åriga
  • skyldighet att vara i arbete
  • inkomstrelaterad dagpennings självrisktid.

Arbetsresans varaktighet

Vid inledande av arbetet bör din arbetsresa dagligen ta över tre timmar till ett heltidsarbete eller över två timmar till ett deltidsarbete.

Arbetsresan innebär tiden det tar att ta sig från boningsorten till arbetsplatsen. Resans längd beräknas vanligen längs med allmänna trafikleder under normalt före. Ifall du inte har en bil till ditt förfogande beaktas restid med offentliga färdmedel inklusive byten och väntetider. Restiden bedöms efter snabbaste tillgängliga fortskaffningsmedel.

Rätten till förmån påverkas inte ifall din restid förkortas senare under anställningen.

Rörlighetsunderstöd kan även utbetalas ifall du efter att ha mottagit arbetet flyttar närmare arbetsplatsen och arbetsresan före flytten skulle ha berättigat till understödet.

Ifall din arbetsresa eller din resa till kursplatsen är över 200 kilometer i en riktning kan rörlighetsunderstöd betalas förhöjt. Förhöjningsandelen är 5,08 euro per dag mellan 1.8.–31.12.2022.

Anställningens längd

Din anställning bör vara minst två månader för att rörlighetsunderstöd ska kunna utbetalas. Rörlighetsunderstödets varaktighet beror på anställningens längd:

 Arbetets varaktighet minst   Understödets varaktighet Antal dagar som betalas ut
 2 månader  30 dagar 22-24 dagar
 3 månader  45 dagar 33-35 dagar
4 månader eller tills vidare 60 dagar 44-45 dagar

För heltidsarbete betalas rörlighetsunderstöd för fem dagar i veckan under understödsperioden. Perioden förlängs inte, trots att understöd inte betalats för vissa dagar på grund av till exempel rätt till sjukdagpenning.

Ifall du deltidsarbetar betalas rörlighetsunderstöd för utförda arbetsdagar. I deltidsarbete är arbetstiden högst 80 procent av arbetstiden för ett heltidsarbete.

Rörlighetsunderstöd betalas inte för dagar då arbetet och lönebetalningen upphört på grund av till exempel permittering eller ett med permittering jämförbart skäl.