Hur ansöker jag om rörlighetsunderstöd?

Ansök om rörlighetsunderstöd genom att skicka oss en ansökan om rörlighetsunderstöd senast inom tre månader efter ansökt period. Du kan skicka ett ifyllt formulär via vår E-tjänsten eller per post. Bifoga nödvändiga bilagor.

Öppna ansökningsformulär (PDF)

Uppgifter om anställning
Arbetsresa
Socialförmåner
Leverns av ansökningsformulär
Anmälan om förändringar
Utbetalning av rörlighetsunderstöd

Uppgifter om anställning

Fyll i uppgifter om arbetet du inleder. På basis av uppgifter om din arbetsgivare och anställning utreder vi din rätt till rörlighetsunderstöd, ange dem därför omsorgsfullt. Ange anställningens inledningsdatum och eventuella slutdatum i formuläret. Arbetstiden är en avgörande uppgift med tanke på förmånsrätt; ange din avtalade arbetstid i ansökan. Skicka ditt arbetsavtal som bilaga till ansökan. Du kan leverera ditt arbetsavtal även i efterskott, när du har det till ditt förfogande. Ifall arbetsavtalet inte gjorts skriftligt kan du även leverera en annan utredning om anställningens uppgifter.

Tillbaka till början ↑

Arbetsresa

Här begärs en utredning av arbetsresans varaktighet. Fyll i uppgifterna om arbetsresans genomsnittliga längd längs med allmänna färdleder i normala väderförhållanden och omständigheter. Ifall du inte har en egen bil till ditt förfogande, utred resans längd med kollektivtrafik inklusive eventuella bytestider. Ange endast tiden som går åt till arbetsresan; att till exempel föra barn till daghemmet hör inte till arbetsresan.

Tillbaka till början ↑

Socialförmåner

Ange även övriga socialförmåner du erhåller, då till exempel sjukdagpenning, invalidpension och föräldrapenning utgör hinder för utbetalning av rörlighetsunderstöd under samma period.

Tillbaka till början ↑

Leverns av ansökningsformulär

Fyll i, skriv ut och underteckna ansökan och skicka den antingen som bilaga via vår E-tjänst (välj dokumenttypen ansökan om rörlighetsunderstöd) eller per post.

Tillbaka till början ↑

Anmälan om förändringar

Med samma formulär kan du även anmäla senare förändringar beträffande anställningen. Meddelade förändringar kan vara till exempel

  • ändring av anställningens slutdatum
  • permittering eller
  • övrigt avbrott i anställningen

Förlängning av anställning eller ändring av anställning till tillsvidare anställning under anställningen förlänger inte utbetalningsperiodens längd.

Tillbaka till början ↑

Utbetalning av rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd utbetalas för 30, 45 eller 60 dagars perioder, för högst fem kalenderdagar i veckan. För deltidsarbete utbetalas rörlighetsunderstöd för arbetsdagar. Understödet har ingen självrisktid utan betalas från och med början av den anställning som ligger till grund för understödet.

Rörlighetsunderstöd är förskottsinnehållning underkastad inkomst. Förskottsinnehållning på för lön angivet skattekort höjs till minst 25 procent. Skattekortets Innehållningsprocent på för lön angivet skattekort höjs inte.

Rörlighetsunderstöd utbetalas i efterskott för fyra veckors perioder på onsdagar. Den första utbetalningen kan emellertid vara redan för två veckors tid. Följande utbetalningar sker med högst en månads intervall. Rörlighetsunderstöd utbetalas för hela understödstiden på basis av an ansökan.

Ett beslut om utbetalning av rörlighetsunderstöd ges i samband med första utbetalning.

Tillbaka till början ↑