A-kassa, kuvituskuva

Här nedan har vi samlat vanliga frågor om permitteringar och utkomstskydd för arbetslösa

Partiell ålderspension
En extra indexjustering av de sociala trygghetsförmånerna
Hur ansöker jag om arbetslöshetsförmåner?
Har jag rätt till inkomstrelaterad dagpenning? 
Hur mycket får jag i dagpenning?
Vilka bilagor behöver jag skicka med ansökan om dagpenning?
När behandlas min ansökan?
Hur påverkar olika permitteringssätt dagpenningen?

Partiell ålderspension

Partiell förtida ålderspension hindrar dig inte från att få utkomstskydd för arbetslösa och minskar inte heller din inkomstrelaterade dagpenning. Din inkomstrelaterade dagpenning bestäms i regel på basis av arbetsinkomsten före arbetslösheten.

Du kan ansöka om partiell ålderspension hos din egen arbetspensionsanstalt. Du kan gå i partiell ålderspension tidigast vid 61 års ålder om du är född 1963 eller tidigare.

 •  Tidig pensionering minskar din pension permanent, det vill säga för resten av livet
 • Den del av pensionen som betalas ut minskar permanent med 0,4 procent för varje månad som återstår tills du uppnår din egentliga pensionsålder
 • När du går i partiell ålderspension kan du välja om du vill att 25 eller 50 procent av din intjänade pension ska betalas ut.

Undantag vid beräkning av inkomstrelaterad dagpenning

I vissa situationer kan pensionen minska den lön som ligger till grund för din dagpenning.

En sådan situation kan gälla dig om den lön som ligger till grund för dagpenningen beräknas för en period under vilken du själv har valt deltidsarbete och samtidigt har fått partiell ålderspension. Om ditt deltidsarbete uppfyller kraven i arbetsvillkoret (bl.a. 18 arbetstimmar per vecka), bestäms din inkomstrelaterade dagpenning enligt den lön du får för deltidsarbetet.

För medlemmar som är 58 år eller äldre gäller en så kallad skyddsbestämmelse enligt vilken den lön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen inte fastställs på nytt om den inte är högre enligt de nya inkomstuppgifterna.

För mer information, kontakta ditt pensionsbolag

Kom ihåg att kontakta din arbetspensionsanstalt och ta reda på ditt pensionsbelopp innan du ansöker om partiell ålderspension.
Mer information om partiell ålderspension finns också på Pensionsskyddscentralens webbplats (tyoelake.fi).

En extra indexjustering av de sociala trygghetsförmånerna

Regeringen har beslutat om en extra indexjustering av de sociala trygghetsförmånerna, vilket innebär att exempelvis inkomstrelaterad dagpenning höjs 1.8–31.12.2022.

Läs mer här

Tillbaka till början

Hur ansöker jag om arbetslöshetsförmåner?

 • Din arbetsgivare ger dig en anmälan om permittering eller uppsägning.
 • Anmäl dig till TE-byrån som arbetslös arbetssökande. Meddela TE-byrån om permitteringen eller uppsägningen. Instruktioner om hur du anmäl dig hittar du på TE-tjänsternas webbplats. Du kan anmäla dig elektroniskt.
 • Ansök om dagpenning hos arbetslöshetskassan. Lämna din ansökan om dagpenning i efterskott, den första ansökan kan lämnas in efter du varit arbetslös i två kalenderveckor eller efter att permitteringen upphört. Fyll alltid i din ansökan hela veckor från måndag till söndag!
 • Bifoga till din ansökan löneuppgifter och anmälan om permittering eller uppsägning. Ansökan med bilagorna kan lämnas in elektroniskt via E-tjänsten.

Tillbaka till början

Har jag rätt till inkomstrelaterad dagpenning?

 • Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut under arbetslöshet eller permittering, samt under deltagande i sysselsättningsfrämjande service som överenskommits i sysselsättningsplanen.
 • För att kunna få inkomstrelaterad dagpenning måste du ha varit arbetslöshetskassans medlem i minst 26 veckor och uppfylla arbetsvillkoret under medlemskapet. Vi granskar uppfyllandet av medlemskapsvillkor och arbetsvillkoret i samband med hanteringen av din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.
 • Utöver dessa måste du uppfylla de arbetskraftspolitiska villkoren. TE-byrån granskar huruvida de arbetskraftspolitiska villkoren uppfylls och ger ett utlåtande som är bindande för kassan. Villkoren undersöks när du anmäler dig som arbetssökande hos TE-byrån.

Tillbaka till början

Hur mycket får jag i dagpenning?

 • Inkomstrelaterad dagpenning beräknas på basis av din löneinkomst under minst 26 kalenderveckors tid före arbetslösheten. Veckorna som används för att bestämma dagpenningen måste uppfylla arbetsvillkoret. För att fastställa dagpenningen ber vi dig att lämna in ett lönebesked som en bilaga till ansökan.
 • Dagslönen som används för att bestämma dagpenning fås genom att dela lönen för 26 arbetsveckor med antalet arbetsdagar under denna period (5 dagar i veckan). Till arbetsdagar räknas inte dagar för vilka inte betalats lön på grund av frånvaro av godkännbart skäl, såsom till exempel på grund av oavlönad sjukfrånvaro.

Se en uppskattning av beloppet på din dagpenning i räknaren.

Tillbaka till början

Vilka bilagor behöver jag skicka med ansökan om dagpenning?

 • Bifoga till din ansökan ett lönebevis och en kopia av anmälan om permittering eller uppsägning och anställningsavtalet.
 • Du kan också bifoga ett ändringsskattekort som utfärdats för förmånen till ansökan.
 • Bilagorna behöver inte vara ursprungliga
 • Ansökan med bilagorna kan du lämna in elektroniskt via E-tjänsten
 • Pappersbilagor kan skickas till Öppna arbetslöshetskassan, PB 116, 00531 Helsingfors
 • Om det sker ändringar i dina omständigheter som påverkar rätten till dagpenning, vänligen meddela oss omedelbart.

Mer information om att beställa ett ändringsskattekort

Tillbaka till början

När behandlas min ansökan?

Ansökningar behandlas i den ordning de tas emot. Vår status för behandling av ansökningar uppdateras varje vardag på vår webbplats. Där ser du statusen för behandling av första ansökningar samt ansökningar försedda med arbetsdagar. Övriga ansökningar om fortsatt utbetalning utbetalas efter egen tidtabell.

I E-tjänsten ser du betalningsdatumet för din ansökan som redan har behandlats. Om du vill kan du också ändra dina inställningar i E-tjänsten för att få ett SMS om en förmån som kommer att betalas ut. Meddelandet innehåller uppgifter om betalningsdatumet och beloppet som ska betalas ut på ditt konto.

Tillbaka till början

Hur påverkar olika permitteringssätt dagpenningen?

 • Om du är permitterad hela dagar får du full dagpenning för permitteringsdagarna.
 • Om du har permitterats genom förkortning av arbetsdagen får du dagpenning där lönens inverkan har beaktats. Detta kallas en jämkad dagpenning.

Tillbaka till början