Hur påverkar företagande min dagpenning?

Meddela TE-byrån eller arbetslöshetskassan ifall du som arbetslös fortsätter din tidigare företagsverksamhet. TE-byrån avgör huruvida det är fråga om företagsverksamhet på heltid eller som bisyssla. Du är inte berättigad till inkomstrelaterad dagpenning för företagsverksamhet på heltid som varar men än två veckor.

Ifall du som arbetslös inleder ny företagsverksamhet granskas dess natur av heltids- eller bisyssla inte under fyra månader efter att företagsverksamheten inletts. Under denna tid av företagsverksamhet kan du få jämkad dagpenning, för vilken inkomster för företagsverksamhet iakttagits. Ifall din företagsverksamhet fortsätter efter fyra månader bedömer TE-byrån dess natur av heltids- eller bisyssla. Ifall din företagsverksamhet härmed konstateras vara en heltidssyssla har du inte rätt till dagpenning efter detta. För period av företagsverksamhet som bisyssla kan dagpenning fortfarande utbetalas.

Läs mer

Företagande som bisyssla
Företagare som huvudsyssla
Företagares familjemedlem
Är jag företagare?

Företagande som bisyssla

Ifall din företagsverksamhet är en bisyssla eller varar under två veckor iakttas företagsverksamhetens förvärvsinkomster vid utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Läs mer om att ansöka jämkad dagpenning här.

Under en period med företagsverksamhet som bisyssla kan du tillhöra löntagarkassan och även räkna till godo löntagarens arbetsvillkor för övrigt löntagararbete.

Tillbaka till början

Företagare som huvudsyssla

Ifall du blivit företagare på heltid är du inte berättigad till inkomstrelaterad dagpenning under tiden för företagsverksamhet. Ifall du vill försäkra dig mot arbetslöshet lönar det sig att fundera på att gå med till exempel i Företagarkassan. Företagare på heltid kan inte ansluta sig till medlem i en löntagarkassa.

Du kan bevara ditt medlemskap i arbetslöshetskassan under den så kallade efterskyddstiden, i 18 månader. Du kan även ansluta dig till företagarkassan och bevara rätten till dagpenning enligt det arbetsvillkor du fått till godo under din tid som löntagare. Efterskyddet upphör när företagarens arbetsvillkor uppfylls eller du har verkat som företagare i över 18 månader. Företagarens arbetsvillkor räknas inte till godo i löntagarkassan.

Ifall du är på väg att övergå från företagare till löntagare kan du få företagardagpenning för arbetslöshetstiden. Företagarens efterskydd upphör när du uppfyller löntagarens arbetsvillkor. Under efterskyddstiden kan du tillhöra företagar- eller löntagarkassan, men löntagarens arbetsvillkor räknas inte till godo i företagarkassan.

Tillbaka till början

Företagares familjemedlem

En företagares familjemedlem som inte själv äger något av företaget kan försäkra sig i löntagarkassa för arbetslöshet. Familjemedlem som arbetar i ett familjeföretag inte mera anses vara en företagare enbart på grund av hans/hennes arbete i familjeföretag.

Dock inkomstrelaterad dagpenning kan beviljas till en familjemedlem endast om han/hon har arbetat i ett familjeföretag och har uppfyllt 52 veckors arbetsvillkor under sin medlemskapstid i lönetagarkassa från och med 1.7.2019. Arbete som utförs för en annan arbetsgivare uppfyller arbetsvillkoret efter 26 veckors arbete. Arbete i familjeföretag och för en annan arbetsgivare kan inte kombineras för att uppfylla arbetsvillkoret.

Dessutom har familjemedlemmen inte fått äga någon andel av företaget under de senaste 12 månader.

Tillbaka till början

Är jag företagare?

Förvärvsarbete som inte gjorts som löntagare i ett anställnings- eller tjänsteförhållande ses som företagsverksamhet i arbetslöshetsskyddet. Företagsverksamhet kan ske till exempel genom att vara enskild näringsidkare, jord- eller skogsbruk, via ett faktureringsandelslag eller genom att fakturera arvode för beställningar.

I arbetslöshetsskyddet kan du ses som företagare ifall du har FöPL- eller LFÖPL-försäkring och

  • du förvärvsarbetar som yrkesutövare, bolagsman i ett öppet bolag eller ansvarig bolagsman för ett kommanditbolag eller
  • ensam äger över 30 % eller tillsammans med dina familjemedlemmar (eller din familj) äger över 50 % av ett företag där du arbetar i ledande ställning

Du anses också vara företagare när du hör inom ramen för lagen om pension för arbetstagare (ArPL), ifall

  • du verkar i ledande ställning i ett aktiebolag där du ensam äger över 15 % eller tillsammans med dina familjemedlemmar (eller din familj) äger över 30 % av bolaget
  • du arbetar i ett aktiebolag som du ensam eller med din familj äger minst 50 % av

Företagarens familjemedlemmar är äkta make/maka eller sambo som bor i samma hushåll, barn och barnbarn samt egna föräldrar samt far- och morföräldrar. I ledande ställning är bolagets verkställande direktör och styrelsemedlem.

Tillbaka till början