Blanketter

Här hittar du PDF-blanketter för utskrift, ifall du behöver dem i din ansökan. Bilagor kan skickas via vår E-tjänsten eller per post.

Inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
Löneintyg för arbetslöshetskassa
Utredning om arbete och lön per kalendervecka till arbetslöshetskassa
Utredning över de centrala villkoren i anställningsförhållandet
Työttömyyskassojen etuusopas 2022
Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2022
Guide to unemployment fund benefits 2022
Tootukassade hüvitiste teatmik 2022
TYJ Кассы взаимопомощи, справочник по пособиям на случай безработицы 2022

Instruktioner för permittering och arbetslöshet

Instruktioner för permittering
Instruktioner för arbetslöshet

Alterneringsersättning

Ansökan om alterneringsersättning
Alterneringsledighetsavtal

Rörlighetsunderstöd

Ansökan om rörlighetsunderstöd

Återkrav

Utredning om sociala och ekonomiska omständigheter

Andra material

Fullmakt för A-kassan
Instruktioner för E-tjänsten