Hur länge kan man få alterneringsersättning?

Du kan vara alterneringsledig 100–180 kalenderdagar. Alterneringsledighet ska tas ut i en etapp. Ifall du redan avtalat om alterneringsledighet med din arbetsgivare kan du ännu före ledigheten inleds, om du så vill, flytta ledighetens inledningsdatum eller förkorta eller förlänga ledigheten. Förlängning av alterneringsledighet måste avtalas två månader före alterneringsledighetens slut.

Hur stor är min alterneringsersättning?

Alterneringsersättningen uppgår till 70 procent av inkomstrelaterad dagpenning.

Inkomstrelaterad dagpenning som ligger till grund för alterneringsersättning beräknas från lön som är underkastad förskottsinnehållning för minst 52 kalenderveckor som föregår alterneringsledighet.

Till alterneringsersättning betalas inte barnförhöjningar eller andra förhöjningsandelar som hör till inkomstrelaterad dagpenning. Alterneringsersättning betalas utan självrisktid.