Hur ansöker jag om alterneringsersättning?

Ansök om alterneringsersättning med en ansökan om alterneringsersättning. Bifoga löneintyg för 52 veckor som föregår alterneringsledigheten samt en kopia av alterneringsavtalet redan innan alterneringsledigheten inleds.

Leverera originalet av ditt alterneringsavtal till Arbets- och näringsbyrån i god tid före alterneringsledigheten inleds. TE-byrån ger Arbetslöshetskassan ett utlåtande som behövs för att utbetala alterneringsersättning.

Betalning av alterneringsersättning

Vi utbetalar huvudsakligen alterneringsersättning med fyra veckors mellanrum, så att utbetalning sker på onsdagar. Alterneringsersättning betalas för fem dagar i veckan. Alterneringsersättning är skattepliktig inkomst. Arbetslöshetskassan får huvudsakligen sina medlemmars ursprungliga skatteuppgifter av skattemyndigheten.

Utbetalningsschemat för alterneringsersättning hittar du här.

Anmäl faktorer som påverkar utbetalning av alterneringsersättning till Arbetslöshetskassan. Ifall du till exempel påbörjar en anställning hos egen eller främmande arbetsgivare, beviljas pension eller sjukdagpenning eller avslutar din alterneringsledighet före i avtalet överenskommen tidpunkt måste du anmäla detta till Arbetslöshetskassan.