Alterneringsersättning

Alterneringsledighet grundar sig på frivillighet. Arbetstagaren har inte subjektiv rätt till alterneringsledighet. Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om ledigheten med ett skriftligt alterneringsavtal.

En heltidsanställd medlem och dennes arbetsgivare kan sinsemellan avtala att arbetstagaren blir tidsbundet alterneringsledig och arbetstagaren förbinder sig att anställa en arbetslös arbetssökande från arbets- och näringsbyrån för minst samma tid. Arbetsgivaren behöver inte anställa den arbetslöse personen för samma uppgift som personen som blir ledig har haft. Den sammanlagda arbetstiden för en eller flera arbetstagare som anställs för alterneringsledighetens tid måste vara minst lika lång som ledigheten för personen som blivit ledig.

Läs mer på Arbets- och näringsbyråns webbplats.