Information om förmåner

Vi utbetalar inkomstrelaterad dagpenning till medlemmar som förvärvsarbetat och blivit arbetslösa.

Under alterneringsledighet utbetalar vi alterneringsersättning till medlemmar. Alterneringsledighet är ett arrangemang där en heltidsanställd arbetare avtalar med sin arbetsgivare om att övergå till alterneringsledighet.

När en arbetslös medlem tar emot ett minst två månader långt jobb med lång arbetsresa utbetalar vi rörlighetsunderstöd.

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut under tid av arbetslöshet eller permittering, samt under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder som avtalats i sysselsättningsplanen. Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas ut,...

Modellen för omställningsskydd

I och med lagändringen som träder i kraft 2023 tas en ny modell för omställningsskydd i bruk för personer som fyllt 55 år. Omställningsskyddet omfattar...

  Ansökan om ändring

  Ifall du är missnöjd med Arbetslöshetskassans beslut kan du ansöka om ändring av beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Leverera ditt besvär till Arbetslöshetskassan. Ifall...

   Återkrav

   Inkomstrelaterad dagpenning eller annan förmån som utbetalats av kassan måste återkrävas ifall denna utbetalats grundlöst eller i form av en alltför stor summa. Ifall vi...

    Blanketter

    Här hittar du PDF-blanketter för utskrift, ifall du behöver dem i din ansökan. Bilagor kan skickas via vår E-tjänsten eller per post. Inkomstrelaterad dagpenning Ansökan...

     Ansökningsstatus

     Behandlingstid för inkomstrelaterad dagpenning Behandlingstid för alterneringsersättning Behandlingstid för inkomstrelaterad dagpenning och E-tjänstens meddelanden Vi uppdaterar dagligen vår status för behandling av ansökningar och meddelanden....