Välkommen till A-kassans hemsida!

Öppna arbetslöshetskassan A-kassan inledde sin verksamhet 1.1.2022 och vi lanserade A-kassans hemsida. Om du har varit medlem i Industrins arbetslöshetskassan, Byggbranschens arbetslöshetskassan eller arbetslöshetskassan Finka...