Företagande och understöd

Detaljerade instruktioner

Hur företagande påverkar dagpenningen

Företagande vid ansökan om förmåner

Anmäl företagsverksamheten till AN-byrån och arbetslöshetskassan.

När du arbetar som företagare eller med understöd beror din rätt till inkomstrelaterad dagpenning på om AN-byrån anser att arbetet med understöd är en huvud- eller bisyssla. AN-byrån ger arbetslöshetskassan ett utlåtande i ärendet.

 

Om du startar företagsverksamhet eller redan är företagare när du ansöker om förmån, anmäl företagsverksamheten till AN-byrån och arbetslöshetskassan. AN-byrån avgör om det i din situation är fråga om företagande som huvud- eller bisyssla.

 

Du har inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning för företagsverksamhet som utförs som huvudsyssla och varar över två veckor.

 

Ifall du som arbetslös inleder ny företagsverksamhet granskas dess natur av heltids- eller bisyssla inte under de fyra första månaderna. Under denna tid kan du få jämkad dagpenning, som tar hänsyn till inkomsterna från företagsverksamheten.

 

Ifall din företagsverksamhet fortsätter efter fyra månader bedömer AN-byrån om arbetet är en heltids- eller bisyssla. Om din företagsverksamhet då konstateras vara en huvudsyssla, har du inte längre rätt till dagpenning. För period av företagsverksamhet som bisyssla kan du fortfarande få dagpenning.


Läs mer om understödets effekt på dagpenningen

Understödets effekt på dagpenningen

När du arbetar med understöd beror din rätt till inkomstrelaterad dagpenning på om AN-byrån anser att arbetet med understöd är en huvud- eller bisyssla. TE-byrån ger arbetslöshetskassan ett utlåtande i ärendet.

Om du arbetar med understöd, meddela AN-byrån omedelbart. Ett understöd för högst två veckor behöver dock inte meddelas.

 

Detaljerade instruktioner