Glöm inte att kontrollera inkomstgränsen på ditt skattekort

Om din inkomstgräns överskrids mot slutet av året beskattas också den förmån som arbetslöshetskassan betalar ut med en högre tilläggsskattesats i stället för grundskattesatsen.

Du kan kontrollera din inkomstgräns i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt.

Vid behov kan du beställa ett ändringsskattekort för förmånen från tjänsten MinSkatt och skicka det direkt till A-kassan via tjänsten. Vänligen observera att kassan inte kan använda ett ändringsskattekort som är avsett för lön när kassan betalar ut förmånen.

Läs mer: Så här beställer du ett skattekort för lön och förmån i MinSkatt (vero.fi)