Huomiosymboli: Ympyrän keskellä huutomerkki.

Vår kundtjänst är från 20 juni till 8 juli öppet från 8:30 till 12:00

A-kassans telefontjänst är från 20 juni till 8 juli öppet på morgonen från 8:30 till 12:00.

A-kassan strävar efter att betala ut förmåner till alla sina medlemmar så effektivt och i tid som möjligt. Vi begränsar tillfälligt öppettiderna för vår telefontjänst så att vi kan fokusera våra resurser på att behandla ansökningar om förmåner.

E-tjänsten är öppet dygnet runt

Via vår E-tjänsten kan du skicka meddelanden till oss när som helst. Tjänsten är öppen 24 timmar om dygnet.

Gå gill E-tjänsten

Kontrollera behandlingstiden för ansökningar och meddelanden

Du kan kontrollera den aktuella behandlingstiden för ansökningar om dagpenning och meddelanden som skickas via E-tjänsten på vår hemsida. Vi uppdaterar läget varje dag.

Gå gill behandlingssituationen