Kuvituskuva artikkeliin: Kuvassa taustalla todistusta ja päivärahaa kuvaavat symbolit ja niiden päällä liikennemerkkiympyrä, jonka sisällä on pienempi kuin merkki ja numero 18.

Åldersgränsen för inkomstrelaterad dagpenning höjdes till 18 år

Förändringen trädde i kraft första dagen i augusti. Från och med nu kan inkomstrelaterad dagpenning endast betalas till en 17-åring under vissa förutsättningar.

Efter den 1 augusti 2021 kan inkomstrelaterad dagpenning betalas till en 17-årig om hans eller hennes läroplikt har fullgjorts. Läroplikten anses ha fullgjorts om den unge har avlagt sin grundskola senast 1.1.2021 och därefter har avlagt yrkesexamen eller studentexamen.

Rätten till inkomstrelaterad dagpenning kräver dock också cirka sex månaders arbete i ett jobb för vilket arbetslöshetsförsäkringspremie betalas. Arbetslöshetsförsäkringspremie är för tillfället obligatorisk för personer över 17 år. Efter ett år, alltså från och med den 1 augusti 2022, debiteras arbetslöshetsförsäkringspremie först vid 18 års ålder. Således kan en 17-åring samlas anställningstiden som krävs för inkomstrelaterad dagpenning fram till dess. Därefter börjar anställningsvillkoret samlas först vid 18 års ålder.

* Bilden visar förändringar i åldersgränserna för inkomstrelaterad dagpenning. Mer detaljerad information om villkoren för att betala inkomstrelaterad dagpenning finns här: Inkomstrelaterad dagpenning

Källhänvisning: Tyj.fi