Kuvituskuva artikkeliin. Kuvassa kalenteri, jossa lukee loma. Kalenterin toisella puolella osa-aikatyön ikoni ja toisella puolen kokoaikatyön ikoni. Ikoneista lähtevät nuolet päivärahahakemusta kuvaaviin symboleihin.

Saker att komma ihåg på sommaren – semestertider, söckenhelger och andra aktuella saker i arbetslöshetsskydd

Under sommaren är det bra att påminna sig om hur ska man fylla i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning under semestertiden eller söckenhelgen liksom midsommar.

Anvisningar om hur ska man fylla i den första ansökan hittar du på vår hemsida, oavsett om du är permitterad, helt arbetslös eller arbetar deltid.

Om du är helt arbetslös betalas dagpenningen normalt också för söckenhelgdagar. Däremot måste en permitterad och deltidsanställd komma ihåg att fylla i ansökan sina semesterdagar och helgdagar.

Fyll i ansökan för den årliga semestertiden

Om du har varit permitterad och din permittering fortsätter, kom ihåg att fylla i och skicka en fortsatt ansökan för inkomstrelaterad dagpenning. Det snabbar upp behandlingen när ansökan har fyllts i rätt.

Om du har varit på semester under permitteringen och din arbetsgivare har betalat dig semesterlön, anteckna för dessa semesterdagar ”semestertid”. Kom ihåg också att fylla i timmarna, d.v.s. om du vanligtvis arbetar 8 timmar per dag, fyll i ”semestertid” och 8 timmar.

Deltidsanställda måste också fylla i information om den årliga semestertiden samt betalda timmar per dagen i ansökan. Dagpenning kan utbetalas jämkad om den årliga semesterlönen baserar på ett deltidsarbete.

Semesterpenning för heltidsarbete påverkar inte dagpenningen

Semesterpenning som betalas på grund av heltidsarbete har ingen påverkan på utbetalning av dagpenning. Däremot semesterpenning som baserar på deltidsarbete beaktas vid beräkningen av jämkad dagpenning.

Fyll i ansökan för söckenhelgdagen

Om din arbetsgivare betalar dig en söckenhelgsersättning för söckenhelgsdagen eller om ingen minskning har gjorts i din lön på grund av söckenhelg, anteckna ”söckenhelg med lön” i ansökan för denna dag.

Kom ihåg att hålla din arbetssökning i kraft hos TE-byrån

Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas till en person som har anmält sig på TE-byrån som arbetslös arbetssökande. Vänligen kom ihåg att hålla din arbetssökning i kraft under hela permitteringstiden.