Kuvituskuva. Kokousnuija, lyöntialusta ja näiden välissä asiakirjasymboli, jossa lakipykäläsymboli.

De temporära lagändringarna fortsätter till slutet av september

Regeringen har godkänt en lagändring på grundval av vilken de undantagen till lagen om arbetslöshetsskydd, som fastställts på grund av coronaläget, ska fortsätta åtminstone till slutet av september 2021.

Förlängningen gäller bland annat skyddsdelen för inkomstrelaterad dagpenning och rörlighetsunderstöd. Lagarna träder i kraft från 1.6.2021.

Skyddsdelen

Skyddsdelen för inkomstrelaterad dagpenning förblir 500 euro under ansökningsperioden på en månad och 465 euro under ansökningsperioden på fyra veckor. Lagändringen gäller fram till 30.9.2021.

Under normal tid är skyddsdelen 300 euro och 279 euro.

Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd erhållas på grund av en tur-returresa på över två timmar om heltidsarbete har inletts. I detta fall ska anställningsförhållandet börja senast 30.9.2021.

Rörlighetsunderstöd har tidigare kunnat erhållas på grund av en tur-returresa på över tre timmar.

Företagares arbetsmarknadsstöd

Företagare har kunnat få arbetsmarknadsstöd från FPA om intäkterna från företagsverksamheten har minskat på grund av coronaläget. Rätten till arbetsmarknadsstöd ska fortsätta fram till 30.9.2021.

Förskottsbetalning

Dessutom ska inkomstrelaterad dagpenning tillfälligt kunna betalas ut i förskott utan beslut under högst sex månader. Utan en förlängning av lagändringen har dagpenningen kunnat ha betalats ut i förskott under två månader.

Du kan läsa mer här om de temporära lagändringar som är i kraft för närvarande.

Uppdaterad 8.6.2021.