Kuvituskuva. Kuvan oikeassa reunassa on kokousnuija ja lynöntialusta, lakeja symboloiva kuvake, jonka päällä on suurennuslasi. Näistä osoittaa nuoli kuvan vasempaan reunaan, jossa ovat päivärahahakemuksen symboli ruksit päällä ja ympyrä, jonka sisällä on pienempi kuin 18.

Åldersgränsen för inkomstrelaterad dagpenning höjs till 18 år i augusti

Från och med den 1 augusti 2021 kan inkomstrelaterad dagpenning endast betalas ut till personer som fyllt 18 år. Om ett år, dvs. från och med augusti 2022, kommer personer under 18 år inte längre att kunna tjäna in arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning.

Enligt en ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa beviljas arbetslöshetsförmån inte till arbetssökande under 18 år. Tidigare kunde rätten till arbetslöshetsförmån uppstå vid 17 års ålder. Ändringen träder i kraft den 1 augusti 2021.

Efter ändringen kan rätten till arbetslöshetsförmån uppstå redan vid 17 års ålder, om läroplikten har fullgjorts före 18 års ålder.

Personer under 18 år kan alltså ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter den 1 augusti 2021 om de

  • tjänat in arbetsvillkoret före den 1 augusti 2022 och
  • har fullgjort sin läroplikt eller avbrutit sin läroplikt enligt vad som föreskrivs i läropliktslagen.

Ändringens ikraftträdande beror inte på om en person omfattas av den nya eller gamla läropliktslagen. De som omfattas av den gamla lagen har dock fullgjort sin läroplikt senast den 1 augusti 2021.

Personer under 18 år kan inte längre tjäna in arbetsvillkoret

Åldersgränsen för skyldighet att betala arbetslöshetsförsäkringspremie höjs och träder i kraft från och med den 1 augusti 2022. I praktiken innebär detta att personer under 18 år inte längre kan tjäna in arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning.

Detta beror på att arbetslöshetsförsäkringspremie från och med den 1 augusti 2022 börjar betalas först vid 18 års ålder. Arbetsvillkoret tjänas inte in genom arbete för vilket ingen arbetslöshetsförsäkringspremie har betalats.

I juli i år får 17-åringar som får inkomstrelaterad dagpenning också dagpenning efter den 1 augusti 2021. Detta beror på att arbetsvillkoret har tjänats in före den 1 augusti 2022 och att läroplikten har fullgjorts.