Kommunförsöket startade i mars

Ungefär en tredjedel av arbets- och näringsbyråns kunder överförs till kommunerna i samband med kommunförsöket. Kassornas tjänster för ungdomar, invandrare och personer med främmande språk som modersmål överförs till kommunerna.

Syftet med kommunförsöket är att utreda om tjänsterna för arbetssökande kan förbättras genom att ordna dem via kommunerna. Utvecklingen av tjänsterna eftersträvar snabbare sysselsättning. Kommunförsöket pågår 1.1.2021–30.6.2023.

Läs mer här (TYJs webbsidan).