Skyldighet för personer under 25 år att ansöka om utbildning som leder till examen

En person under 25 år som inte har någon utbildning kan inte få arbetslöshetsförmåner, om hen inte har ansökt om deltagande i studier som inleds följande höst.

En studieplats ska sökas, om personen inte efter grundskolan sökt till en utbildning som ger yrkesfärdigheter. Dessutom kan en vägran att delta i eller avbrytande av studier leda till att personen går miste om en arbetslöshetsförmån.

Detta gäller också situationer där en person under 25 år hade uppfyllt arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning. Däremot kan dagpenning utbetalas för en period då personen deltar i sysselsättningsfrämjande service, till exempel arbetskraftsutbildning eller arbetsprövning. Den sysselsättningsfrämjande servicen ersätter dock inte ansökningsskyldigheten.

Utbildningen behöver inte ingå i den gemensamma ansökan, men den ska leda till en examen. Med andra ord räcker det inte att ansöka om en studieplats i en förberedande yrkesutbildning eller handledande utbildning.

Skyldigheten att ansöka om en utbildning kan genom en sysselsättningsplan som uppgörs tillsammans med TE-byrån ersättas med andra åtgärder, om orsaken är exempelvis hälsotillståndet eller inlärningssvårigheter.

En ung person får inte rätt till arbetslöshetsförmåner innan hen fyllt 25 år, har avlagt en examen eller deltar i exempelvis sysselsättningsfrämjande service minst 21 kalenderveckor.

Kom således ihåg att redan under din anställning ansöka om minst två studieplatser i utbildning som börjar på hösten, om du ännu inte har fyllt 25 år, inte har avlagt en examen efter grundskolan eller gymnasiet och har exempelvis en visstidsanställning.

Information om vårens gemensamma ansökan och studiealternativ finns i Studieinfo.

Hos TE-byråns utbildningsrådgivning, tfn 0295 020 702, kan du begära närmare information om skyldigheten att ansöka om utbildning eller studieplatser som eventuellt fortfarande kan ansökas, om du är osäker på vad som gäller i din situation. Kontrollera också om det finns svar på dina frågor på TE-byråns webbplats.