Kuvituskuva, jossa tietokonesymboli, jossa lukee sisällä eAsiointi. Päällä ympyrässä sähkölamppu-ikoni,

Förbättringar i E-tjänsten – ansökan kan skickas på ansökningsperiodens sista dag

I E-tjänsten för Industrins arbetslöshetskassa har gjorts förbättringar som gör det lättare att ansöka om dagpenning. I fortsättningen kan du skicka ansökan redan på ansökningsperiodens sista dag. Om du är permitterad, kan du fylla i ansökan snabbt, då du endast behöver märka ut permitteringsdagarna på ansökan.

Nu går det snabbare att ansöka om dagpenning i E-tjänsten. Du behöver inte längre vänta på att ansökningsperioden är slut för att kunna skicka ansökan, utan du kan skicka ansökan redan på den sista dagen. Om din ansökningsperiod till exempel är fyra veckor och perioden slutar på söndag, kan du fylla i ansökan redan på söndag och du behöver inte vänta till måndag.

I fortsättningen erbjuder E-tjänsten i vissa situationer dig möjlighet att fylla i ansökan endast genom att du antecknar permitteringsdagarna i de dagspecifika utredningarna. Då fyller E-tjänsten automatiskt utredningen ”på jobb” för de övriga dagarna, och du slipper fylla i varje dag separat.

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter i E-tjänsten

Du påskyndar behandlingen av din ansökan och utbetalningen av din dagpenning när du håller dina uppgifter uppdaterade i E-tjänsten.

Om du inte har meddelat ditt kontonummer eller om kontonumret har ändrats, kom ihåg att gå till tjänsten och lägga till eller korrigera ditt kontonummer så att vi kan betala ersättningen på rätt konto. Observera att om du endast redigerar ditt kontonummer i Industrifackets E-tjänst, förmedlas ändringarna inte till arbetslöshetskassans E-tjänst.

Logga in i kassans E-tjänst via Suomi.fi-identifikation. Om du inte kan logga in på E-tjänsten kan det hända att det finns ett problem i Suomi.fi-identifikation. Då kan du prova att logga in i en annan Suomi.fi-tjänst. Om du inte kan logga in beror det förmodligen på ett tillfälligt avbrott i tjänsten Suomi.fi.

Vi informerar på förhand om problem eller avbrott i E-tjänsten på vår webbplats i den mån det är möjligt.

Tips för användning av E-tjänsten

Om dina uppgifter eller din situation inte har förändrats sedan den förra ansökningen, kan du skicka en snabbansökan till kassan. Då behöver du inte meddela annat än den period som du ansöker om och skicka snabbansökningen till kassan med en enda knapptryckning.

Visste du att du kan ta ett foto på en bilaga som ska medfölja din ansökan till exempel med din mobiltelefon, och skicka bilagan till kassan via E-tjänsten. Om du har problem med att skicka den bifogade filen ska du kontrollera att du skickar filen i rätt filformat och att filens storlek är högst 10 Mb.

De tillåtna filformaten för bilagor jpg, jpeg, pdf och tiff. På de flesta smarttelefoner sparas fotografier i regel i filformaten jpg eller jpeg. Detta gäller t.ex. telefoner med operativsystemet iOS (bl.a. iPhone X) eller Android (bl.a. Samsung, OnePlus och Huawei). Observera att om du bara ändrar filnamnstillägget ändras inte filformatet.

Läs mer om E-tjänsten här

Logga in på E-tjänsten här