Kuvituskuva. Kuvassa on taustallaEuroopan unionin lippu, josta irtoaa britannian lipulla varustettu pala.

Brexits inverkan på utkomstskyddet

EU och Storbritannien undertecknade ett handels- och samarbetsavtal före Storbritannien lämnade EU 31.12.2020. Arbetsperioder i Storbritannien kan även i fortsättningen inkluderas i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning, men för närvarande ingår inte jobbsökningsresor i avtalet. Avtalet är i kraft i 15 år.

Brexits inverkan på en persons utkomstskydd beror på om hen omfattas av utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien eller av handels- och samarbetsavtalet.

För dem som omfattas av utträdesavtalet gäller EU-lagstiftningen

Personer som har rört sig mellan en medlemsstat och Storbritannien före 1.1.2021 omfattas av utträdesavtalet. Till exempel brittiska medborgare som bott i Finland före 31.12.2020 och finska medborgare som på samma sätt bott i Storbritannien omfattas av utträdesavtalet.

Enligt utträdesavtalet gäller rätten till social trygghet i linje med EU-lagstiftningen i princip under hela livstiden, om det inte sker förändringar i bostadssituationen. Utträdesavtalet ingicks 31.1.2020 och det var avsett att trygga EU:s och Storbritanniens medborgares rättigheter under en övergångsperiod.

Arbetsperioder i Storbritannien inkluderas fortfarande i arbetsvillkoret

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien är i kraft från och med 1.1.2021 och det innehåller bestämmelser om social trygghet.

Enligt avtalet kan arbetsperioder i Storbritannien även i fortsättningen inkluderas i arbetsvillkoret på 26 veckor för inkomstrelaterad dagpenning.

Förutsättningen är att när en person återvänder till Finland, så ansluter hen sig till arbetslöshetskassan inom en månad efter flytten. Undantagsvis kan man också ansluta sig till kassan som arbetslös under denna månad.

Dessutom måste den som återvänder till Finland från Storbritannien arbeta i Finland minst fyra veckor. Den inkomstrelaterade dagpenningen fastställs på grundval av fyra veckors förvärvsinkomst i Finland.

Det är tillsvidare inte möjligt att resa till Storbritannien för att söka jobb

Handels- och samarbetsavtalet omfattar för närvarande inte möjligheten att åka för att söka jobb. Från och med 1.1.2021 är det alltså inte möjligt att resa till Storbritannien för att söka jobb. Ändringen gäller inte dem som kan tillämpa övergångsperiodens utträdesavtal eller som har åkt på en jobbsökningsresa 31.12.2020 eller tidigare.

Det är möjligt att åka på en jobbsökningsresa till EU, EES och Schweiz för en period på tre månader och under samma period få inkomstrelaterad dagpenning.

Läs mer om jobbsökningsresan här.

Vi meddelar om eventuella ändringar på vår hemsida.

Läs mer: