Kuvituskuva. Kaksi arkkia, jotka symboloivat kyselyä.

Resultaten av undersökningen av förtroendevalda som gjordes i maj offentliggjordes

I maj lät Industrins arbetslöshetskassa göra en undersökning för förtroendevalda, vars syfte var att reda ut hur de tjänster som erbjuds till arbetslöshetskassans medlemmar skulle kunna förbättras ytterligare.

Undersökningen besvarades av huvud- och biträdande förtroendevalda, förtroendevalda och biträdande arbetarskyddsfullmäktig. Mest svar fick vi från huvudförtroendemännen, som stod för cirka 45 procent av alla som svarade på undersökningen. Antalet svarande var sammanlagt 1 410.

Industrins arbetslöshetskassa uppfattas framför allt som en pålitlig, kunnig och betjänande organisation. Baserat på svaren bör kassan främst ägna uppmärksamhet åt förnyelse, eftersom endast 15 procent av de tillfrågade ansåg att förnyelsen återspeglade kassan mycket väl.

Vid bedömningen av utvecklingen av kassans verksamhet var resultatet positivt: omkring 67 procent ansåg att verksamheten förbättrats avsevärt eller något under de senaste åren. De svarandes bakgrund visade att ju längre den svarande har verkat i förtroendeuppdrag, desto oftare har kassans verksamhet uppfattats ha utvecklats.

När det gäller de tjänster som kassan för närvarande tillhandahåller önskade man mest att elektroniska tjänster, särskilt E-tjänsten, skulle utvecklas. E-tjänsten borde göras tydligare och mer användarvänliga, och det ansågs viktigt att tillhandahålla mer aktuell information om de olika skeden i behandlingen av ansökningar. Dessutom önskades det att det skulle vara lättare att lägga till bilagor i E-tjänsten.

När det gäller tjänster riktade till förtroendemän önskades ett ökat antal utbildningsmöjligheter och kurser om utkomstskydd. De som hade förtroendeuppdrag ansåg att telefontjänsten som var riktad till dem och de egna sidor som finns på kassans nätsidor borde utvecklas ytterligare, samt att det förutom för chattfunktionen för medlemmar även skulle kunna grundas en egen chatt- eller chattbana för förtroendevalda.

Bland de enskilda förslagen framhävdes särskilt införandet av chattfunktionen: det finns för närvarande ingen rådgivning i form av chatt för medlemmar, förutom e-meddelanden i E-tjänsten. Även elektroniska meddelanden i E-tjänsten samt samtal bör besvaras snabbare.

Bland införandet av de nya tjänsterna steg tidsbokning till telefontjänst och chattrådgivning till toppen. Det fanns också stöd för tidsbokning till regionkontor, öppnande av telefontjänster både på kvällar och helger, och liverådgivning, till exempel via dator på distans.

Vad som var anmärkningsvärt var dock att bevarandet och utvecklingen av mer traditionella tjänster ansågs vara önskvärt, trots utvecklingen av digitala tjänster. Dessa tjänster omfattar bland annat kundservice på regionkontor, telefon- och postbetjäning. Syftet är att hålla servicen hos arbetslöshetskassan smidig även för dem som är ovana vid att använda eller inte alls använder internet.

De som verkade i förtroendeuppdrag ansåg det särskilt viktigt för alla servicekanaler att ha tydliga instruktioner om hur man ansöker om förmåner i händelse av arbetslöshet.

Industrins arbetslöshetskassa strävar efter att ge omfattande service till att sina medlemmar. Mångsidigheten och effektiviteten i tjänsterna utvecklas ständigt. Vi anser att det är viktigt att varje medlem i kassan kan använda den tjänst som känns mest naturlig.

För tillfället ger vi omfattande information om förmåner såväl i text, bild och video på vår hemsida. Vi ändrar strukturen på vår webbplats till ett tydligare format så att den nödvändiga informationen kan hittas så enkelt som möjligt. Genom E-tjänsten på våra webbsidor kan du ansöka om arbetslöshetsersättning när som helst under dygnet, skicka bilagor till ansökningar och kommunicera elektroniskt med vår kundtjänstpersonal.

Kassan kan också kontaktas både per telefon och på regionkontoren. På telefon betjänar vi våra medlemmar varje vardag, och förtroendevalda har ett eget servicenummer. På grund av coronavirussituationen har regionkontoren dock för närvarande inte kassans personliga kundservice.

Utöver den egna telefontjänsten omfattar de tjänster som riktar sig till förtroendevalda egna sidor som finns på webbplatsen och veckovisa informationstillfällen som från och med sommaren anordnas på distans. Förutom elektroniska material erbjuder vi även utskrivbart material som exempelvis kan användas på arbetsplatsernas informationstavlor.

Förslaget om en chattfunktion på kassans webbplats, som fick stöd i undersökningen, är för närvarande under behandling och kommer att införas inom en snar framtid.