Utbetalningen av arbetslöshetsskyddet effektiviseras

Det har gjorts nya, tillfälliga ändringar i arbetslöshetsskyddet till följd av den handläggningsrusning som coronavirus orsakat. Syftet med förändringarna är att underlätta och påskynda handläggningen av ansökningar i kassorna. Den tillfälliga lagen gäller till och med 31.10.2020.

Effektivisering av jämkad ansökan

För jämkade ansökningar används ingen särskild jämkningsperiod eller kalkylerad arbetsinkomst om ansökningsperioden påbörjade under lagens giltighetstid.

Jämkad dagpenning utbetalas i fall där den sökande har arbetat under ansökningsperioden och har arbetsinkomster. Jämkad dagpenning betalas i fall där arbetsinkomsten överstiger 300 euro per månad. Till permitterade med förkortad arbetsvecka betalas ingen jämkad dagpenning, utan full förmån för permitteringsdagarna.

Handläggningen av jämkade ansökningar innebär många arbetssteg i synnerhet i fall då ansökningsperioden inte är fyra kalenderveckor eller en månad. Syftet med den tillfälliga lagändringen är att påverka antalet arbetssteg genom tillfälligt avstå från den särskilda jämkningsperioden dvs. annan period än fyra kalenderveckor eller en månad, med tillhörande kalkylerad arbetsinkomst.

Förändringar i företagarens inkomst enligt egen anmälan

Företagarens inkomster beaktas enligt egen anmälan, om inkomsterna har sjunkit p.g.a. coronaepidemin. Företagsinkomster beaktas i arbetslöshetsskyddet i huvudsak på grundval av skattebeslutets uppgifter. Om inkomsterna har sjunkit jämfört med den föregående fastställda beskattningen p.g.a. coronaepidemin, kan förändringen av inkomsterna beaktas vid utbetalning av arbetslöshetsskydd enligt egen anmälan.

Förskottsbetalning i högst sex månader

I och med lagändringen kan arbetslöshetsersättning utbetalas i förskott utan beslut i högst sex månader, istället för två.