Snabbare utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

Industrins arbetslöshetskassa påskyndar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Framgent kan dagpenningen betalas ut redan nästföljande vardag, när ansökan har handlagts.

Kassan betalar snabbare ut inkomstrelaterad dagpenning till bankkontot efter avslutad handläggning. Framgent kan dagpenningen betalas ut redan nästföljande vardag efter avslutad handläggning. Ändringen avser såväl den första som efterföljande ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning.

Tidigare har det tagit 2-3 vardagar efter avslutad handläggning att få dagpenningen utbetald. Nu kan dagpenningen betalas ut snabbare, på 1-2 vardagar.

Utbetalning av dagpenning kan dock inte ske under exempelvis veckoslut eller söckenhelger, varför exempelvis dagpenningen för en ansökan som handläggs färdigt på en fredag finns på kontot tidigast på måndag.

Alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd kommer även framgent att betalas ut på onsdagar en gång i veckan, precis som tidigare.

I inställningarna för eAsiointi kan man välja att få ett textmeddelande om en förmån som betalas ut. Du får i din telefon uppgift om utbetalningsdag och beloppet som betalas in på ditt konto när din ansökan är färdighandlagd.