Förmåner som har betalats ut 1.7.2020 har betalats ut dubbelt

Förmåner, som har betalats ut 1.7.2020, har felaktigt betalats ut på nytt 2.7. Den här gäller inkomstrelaterad dagpenning, alterneringsersättning och rörlighetsunderstöd.

Som bäst reder vi upp problemets storlek och orsaken till detta. Vi uppdaterar information om detta så snabbt som möjligt.

Vi skickar senare instruktioner personligt för alla våra medlemmar, som har fått betalning felaktigt.

Vi beklagar besväret som detta fel orsakar!