Arbetslöshetskassan inför en förskottsbetalning av inkomstrelaterad dagpenning

Förskottsbetalningen betalas till sökanden för inkomstrelaterad dagpenning vars första ansökans behandlingstid har förlängts. Arbetslöshetskassan gör beslutet om förskottsbetalning, och betalningen dras av från den inkomstrelaterade dagpenning som utbetalas senare. Förskottsbetalningen är 33,66 euro per dag.

Med anledning av corona läget har behandlingstiden för ansökan förlängts på grund av det stora antalet ansökningar. Industris arbetslöshetskassa inför en förskottsbetalning för att våra medlemmar kan få en del av sin inkomstrelaterade dagpenning redan före den faktiska behandlingen.

Förskottsbetalningen är 33,66 euro per dag (netto) och högst fem dagar i veckan. Det är tillgängligt för sökanden vars första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning har ännu inte behandlats. Förskottsbetalning ansöks inte separat, utan arbetslöshetskassan beslutar om betalningen.

Sökanden för inkomstrelaterad dagpenning måste uppfylla vissa villkor för att få förskottsbetalningen. Sökanden måste bland annat ha uppfyllt arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning under sin medlemskapstid, och TE-byrån måste ha utfärdat ett utlåtande för betalning utan hinder för att inkomstrelaterad dagpenning kan beviljas.

Förskottsbetalning dras av från den inkomstrelaterade dagpenning som utbetalas senare. Om det senare kommer fram under behandlingen att sökanden inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning eller att förskottet har betalats för högt, skall förskottsbetalning återkrävas.

Till sökanden ges det inget beslut om förskottsbetalning och man kan inte söka ändring i detta. Det skickas e-postmeddelandet och textmeddelandet till sökanden om betalningen, ifall man har anmält sin e-postadress och telefonnumret till kassan. Ifall du ansöker inkomstrelaterad dagpenning, kom ihåg att anmäla eller uppdatera dina kontaktuppgifter i E-tjänsten.