Tulorekisterin logo

Arbetsgivare: Det är viktigt att anmäla frivilliga, kompletterande uppgifter till inkomstregistret

Antalet ansökningar i Industrins arbetslöshetskassa kommer att öka rejält under de närmaste veckorna. Av detta skäl är det viktigt att vi har nödvändiga kompletterande uppgifter för behandling av ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning.

Löneuppgifter krävs minst 26 veckor före permitteringen eller arbetslösheten börjar så att vi kan uträkna dagpennings belopp för varje sökande.

Inom den närmaste framtiden skall man göra tillfälliga ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Enligt dessa ändringar skulle det krävas löneuppgifter enbart för 13 veckor, men ändringarna har ännu inte godkänts. Vi kommer att informera om detta på våra webbsidor så snart lagändringen träder i kraft.

De frivilliga, kompletterande uppgifter som bör finnas i inkomstregistret

Nuförtiden anmäler arbetsgivarna lönerna till inkomstregistret. Arbetsgivaren kan dock anmäla antingen obligatoriska eller kompletterande löneuppgifter till inkomstregistret. Dessutom kan arbetsgivaren anmäla till inkomstregistret frivilliga, kompletterande uppgifter som gäller t.ex. arbetstid, intjäningsperioder eller frånvaro.

Arbetslöshetskassan har tillgång till inkomstregistrets uppgifter, men de obligatoriska uppgifterna räcker inte till för behandling av ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning. Vi kan endast behandla ansökan på grund av inkomstregistrets uppgifter om kompletterande och frivilliga uppgifter har anmälts till inkomstregistret. Om dessa uppgifter inte finns i inkomstregistret ber vi skilt utredning om återstående uppgifter.

Löneuppgifter kan också anmälas med ett löneintyg

Om arbetsgivaren inte har anmält kompletterande och frivilliga uppgifter till inkomstregistret, bör den permitterad anställd få ett löneintyg. För att inte fördröja behandlingen av ansökan om dagpenning skulle det vara bra att ge intyget så snart som möjligt så att den anställda kan bifoga intyget till sin ansökan om dagpenning. På detta sätt fördröjs inte behandlingen av dagpenning på grund av brist i löneuppgifter.

Vi rekommenderar att följa arbetslöshetskassans samt Arbetslöshetskassornas Samorganisations (TYJ) webbsidor, där uppdateras aktuella uppgifter om ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Läs också TYJs instruktioner för arbetsgivare: Uppgifter som arbetslöshetskassorna behöver från inkomstregistret och Vanliga frågor till löneräknarna.

Löneintygsblankett

Läs även dessa