Snabba förändringar genomförs i utkomstskydd för arbetslösa

Vårt lands regering har godkänna förslagen från arbetsmarknadsorganisationerna om förändringar i utkomstskydd för arbetslösa för att underlätta situationen på grund av coronavirusepidemin. De mest betydande förändringar gäller arbetsvillkorarbetslöshetsskyddets maximitid och självrisktid. 

Förändringar har inte ännu genomförts i lagstiftningen.  

Nuvarande arbetsvillkoret 26 veckor skulle förkortas till 13 veckor när anställningen har börjat den 1 januari 2020 eller därefter. 

Fem dagars själrisktid skulle slopas. För tillfället är det möjligt att betala inkomstrelaterad dagpenning först efter fem dagars självrisktid. 

Permitteringen skulle inte förbruka dagarna av inkomstrelaterad dagpennings maximibetalningstidDen maximibetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning är 300-500 dagar, beroende på sökandens arbetshistoria och ålder. 

Dessutom skulle de permitterade inte behöva registrera sig personligt som arbetslösa arbetssökande hos TE-byrån, om arbetsgivaren permitterar minst 10 anställda. 

Förändringar skulle endast vara i kraft tillfälligt, men ingen specifik varaktighet har ännu givits. Dessa förändringar skulle träda i kraft retroaktivt från och med den 16 mars 2020. 

Regeringen har också informerat att de kommer att finansiera arbetslöshetskassorna med ytterligare 20 miljoner euro för att säkerställa effektiv behandling av förmåner. 

Vi kommer att uppdatera nyhetsbrevet när ytterligare information fås om detaljerna i förslaget.