Förhindrades ditt arbete på grund av coronavirus?

Coronavirusepidemin påverkar arbetet på många sätt. Konsumtionen kan minskas, begränsad resande och brist på material och komponenter när produktion och logistik har upphört kan begränsa arbetet. När arbetet blir förhindrat är arbetsgivaren ansvarig att betala lön 14 dagar. 

Arbetsgivare kan permittera anställda på grundval av samarbetsförhandling, och under permitteringstiden kan inkomstrelaterad dagpenning betalas till arbetslöshetskassas medlemmar. TE-byrån ger ett utlåtande av permittering till kassan.

Om arbetsgivaren inte permitterar sina anställda, men arbetet förhindras fortfarande efter 14 dagar, ger TE-byrån utlåtandet till kassan om det är en orsak som kan jämställas med permittering. 

Hur ansöker jag om arbetslöshetsersättning när arbetandet är förhindrat?

  1. Arbetsgivaren ger dig en anmälning om permittering eller ett intyg om hinder att arbeta.
  2. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. Meddela TE-byrån om du är förhindrad att arbeta eller permitterad. Anvisningar hur du inleder din jobbsökning hittar du från TE-tjänsters websidor.
  3. Ansök om inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan. Inkomstrelaterad dagpenning ansökas alltid efteråt. Den första ansökan kan skickas efter två kalenderveckor från början av arbetslösheten eller efter att permittering har avslutat.
  4. Skicka med din ansökan löneuppgifter och permitteringsanmälan som bilaga. Ansökan och bilagor kan skickas elektroniskt via E-tjänsten.

Hamnade du i karantän på grund av coronaviruset?

FPA kan betala ut dagpenning vid smittsam sjukdom om en arbetstagare har förordnats att utebli från arbetet för att förhindra spridningen av en smittsam sjukdom, till exempel coronaviruset. Vårdnadshavaren för ett barn under 16 år har rätt att få dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet har satts i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan arbeta.

Det finns ingen självrisktid i samband med dagpenning vid smittsam sjukdom, och dagpenningen ersätter till fullt belopp det inkomstbortfall som frånvaron från arbetet, isoleringen eller karantänen medför. 

Dagpenning vid smittsam sjukdom förhindrar inte betalning av inkomstrelaterad dagpenning, men det är en förmån som minskas av inkomstrelaterad dagpenning. Om du arbetar deltid, kan du få jämkad dagpenning även om du får dagpenning vid smittsam sjukdom (du kan få dagpenning vid smittsam sjukdom för den delen som karantän har orsakat till dig inkomstbortfall i inkomster av deltidsarbete). Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas med minskning av dagpenning vid smittsam sjukdom. Anmäla i din ansökan om andra sociala förmån som du har fått eller sökt.

Mer information om inverkan av coronavirusepidemin på anställningar hittar du från Industrifackets nyheter.

Läs även dessa