Arbetslöshetskassan förbereder sig för situationer som spridningen av coronavirus förorsakar

Arbetslöshetskassan förbereder sig för ökande mängd av ansökningar och andra specialarrangemangen som coronavirusepidemin kan orsaka. Epidemin påverkar arbetsplatser inom industrisektorn på grund av brist på komponenter, minskande efterfrågan och begränsat resande.

Industrins arbetslöshetskassa är väl förberedd att agera situation när antal ansökningar ökar snabbt. Vi vidtar åtgärder för att fokusera på behandling av ansökningar, t.ex. genom att begränsa kundtjänsten. För tillfället är personlig kundtjänst på regionkontoren stängt för att fördröja virusets spridning. Vid behov kommer vi att begränsa annan kundtjänst också.

Tillfälliga permitteringar inom industrisektorn har ökat betydligt redan vid årsskiftet 2019-2020. I januari har en tredjedel högre antal av sökandena fått inkomstrelaterad dagpenning än året innan. Trots det ökande antalet av sökandena har behandlingstiden av ansökningar varit på en rimlig nivå, inte längre än två veckor.

Ekonomiskt har Industrins arbetslöshetskassa beredskap att klara sig bra även när antalet av sökandena ökar snabbt, eftersom arbetslöshetskassans egen fond är solid och på en bra nivå.

Här hittar du anvisningar för situation när coronavirusepidemin förhindrar dig att arbeta

Du hittar mer information från Industrifackets artikel om inverkan av epidemin till arbetsförhållandena.

Läs även dessa