Förmåner och beskattning vid årsskiftet

Förskottsinnehållning och skattekort

I januari förskottsinnehållning utförs med december 2019 skatteuppgifter. Förskottsinnehållning för förmån är minst 25 procent. Taxeringsutfallet nollställas vid årsskiftet.

I regel arbetslöshetskassan får de nya skatteuppgifter direkt från skattemyndigheterna från och med 1.2.2020, så du behöver inte skicka skattekortet för lön till arbetslöshetskassan. Däremot ändringsskattekort för förmån måste skickas skilt till kassan.

Grunddagpenning höjs

Beloppet på inkomstrelaterad dagpenning baseras på grunddagpenning, som höjs till 33,66 euro per dag. På grund av detta höjs också nivån på inkomstrelaterad dagpenning från början av nästa år. Uppgång i nivån gäller också alla dagpenningar som är redan i betalning.

Betalning av dagpenning vid årsskiftet

Söckenhelgdagar förorsakar ändringar till dagpennings betalningsdagar. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan via eTjänsten. På detta viset finns ansökan tillgånglig för kassan omedelbart efter avsändningen.

Fortsatta ansökningar med fyra kalenderveckors arbetslöshets- eller permitteringstid, betalas enligt den nedanstående betalningsschema. Första ansökningar och fortsatta ansökningar som innehåller arbetsdagar eller något annat som kräver utredande eller tillläggsuppgifter kan inte garanteras någon specifik betalningsdag.

Betalningsschema för fortsatta ansökningar med fyra veckors arbetslöshets- eller permitteringstid

Ansökningsperiod Betalningsdag
25.11.-22.12.2019

23.12.2019 inkomna ansökningar betalas tidigast måndag 30.12.2019.

24. – 27.12.2019 inkomna ansökningar betalas tidigast 31.12.2019.

2.12.2019-29.12.2019 30.12. inkomna ansökningar betalas tidigast 2.1.2020. Nästa betalningsdag är 3.1.2020.

Aktiveringsmodellen upphävs i början av året 2020

Regeringen har föreslagit till riksdagen att aktiveringsmodellen och dess skärare avstås från början av året 2020. De minskade dagpenningarna återställas till normala nivåer från och med 1.1.2020.

Aktiveringsmodellen påverkar förmåner för år 2019, även om de betalas ut år 2020. Också förpliktelserna till aktiveringsmodellen avstås, dvs. aktivitet i deltagande i arbete eller utbildning inte längre följas. Man behöver således inte skicka intyg t.ex. av utbildning för uppföljning av aktivitet. Om arbete, utbildning och företagsverksamhet meddelas dock till TE-byrån och i ansökan som tidigare.