Arbetslöshetskassan inleder användningen av inkomstregister

Vad förändras?

Från och med 1.1.2020 kommer arbetslöshetskassor att erhålla löneuppgifter ur inkomstregistret. Från början av året kommer vi gradvis att gå över till att använda uppgifter från inkomstregistret tillsammans med löneintyg. Vi ger mer information om inverkan av inkomstrekistret på ansökning av förmåner på våra hemsidor senare.

I fortsättningen frågar vi endast efter de uppgifter vi inte hår ur inkomstregistret. Om du ansöker om en förmån, behöver du inte i fortsättningen bifoga alla inkomstuppgifter till din ansökan, eftersom arbetslöshetskassan får uppgifterna direkt från inkomstregistret.

Alla uppgifter fås inte heller i fortsättningen ur inkomstregistret

Inkomstregistret underlättar ansökan om förmån för flera personer, men t.ex. löneuppgifter eller uppgifter om anställningsförhållande kan eventuellt bes av dig även i fortsättningen. Detta beror antigen på att din arbetsgivare inte anmält uppgifterna till inkomstregistret eller att uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga för att din ansökan kan behandlas. Uppgifter om löner som utbetalas efter 1.1.2019 har sparats i inkomstregistret.

Arbetsgivaren kan anmäla inkomstuppgifter till inkomstregistret som ett totalbelopp eller specificera lönedelarna noggrannare. Därutöver kan arbetsgivaren anmäla frivilliga uppgifter till inkomstregistret t.ex. intjäningsperioden för lönen.

Om arbetsgivaren lämnat in löneuppgifter specificerat och dessutom angett frivilliga uppgifter, växer sannolikheten att arbetslöshetskassan får alla behövliga uppgifter från inkomstregistret för behandling av din ansökan. Då behöver du inte separat ange löneuppgifter eller uppgifter om anställningsförhållande.

Vad är inkomstregistret?

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Inkomstregistret innehåller omfattande uppgifter om löner, pensioner och förmåner som betalats till medborgarna. Alla arbetsgivare och övriga prestationsbetalare är skyldiga att anmäla löneuppgifter och förmåner till inkomstregistret. Löneuppgifter och andra förvärvsinkomster anmälas i inkomstregistret från och med 1.1.2019. Från början av 2021 anmälas i inkomstregistret också uppgifter om betalda pensioner och förmåner.

Utöver arbetslöshetskassor utnyttjar t.ex. FPA, Skatteförvaltningen och Statistikcentralen inkomstregistrets uppgifter. Myndigheter och övriga informationsanvändare får endast den information från inkomstregistret som de är berättigade till enligt lagen och som de behöver i sin verksamhet. Uppgifterna i inkomstregistret förvaras och hanteras i en s.k. miljö med förhöjd datasäkerhetsnivå.

Närmare information: inkomstregistret.fi