Förbättringar i utkomstskyddet vid arbetslöshet för företagares familjemedlemmar

En företagares familjemedlem som inte själv äger något av företaget kan i fortsättning försäkra sig i löntagarkassa för arbetslöshet. Det här blir möjligt eftersom familjemedlem som arbetar i ett familjeföretag inte mera anses vara en företagare enbart på grund av hans/hennes arbete i familjeföretag.

Lagförändringen i början av juli kommer att förbättra statusen för en familjemedlem

En familjemedlem som arbetar i ett företag, som helt eller delvis ägts av en annan familjemedlem, kan få inkomstrelaterad dagpenning från lönetagarkassan om han/hon inte själv äger något av detta företag.

Dock inkomstrelaterad dagpenning kan beviljas till en familjemedlem endast om han / hon har arbetat i ett familjeföretag och har uppfyllt 52 veckors arbetsvillkor under sin medlemskapstid i lönetagarkassa från och med 1.7.2019. Arbete som utförs för en annan arbetsgivare uppfyller arbetsvillkoret efter 26 veckors arbete. Arbete i familjeföretag och för en annan arbetsgivare kan inte kombineras för att uppfylla arbetsvillkoret.

Dessutom har familjemedlemmen inte fått äga någon andel av företaget under de senaste 12 månader.

Förändringen minskar oklarhet i situation där en person kanske inte har varit medveten om sin status som företagare när han/hon ansöker inkomstrelaterad dagpenningen från Industrins arbetslöshetskassa eller från en annan lönetagarkassa. Tidigare en person som har betraktats som en företagare i lag om utkomstskydd för arbetslösa har inte kunnat ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från lönetagarkassan för att han/hon borde ha försäkrat sig i en företagarkassa.

I framtiden kan en företagares familjemedlem som inte har ägarandel i bolaget försäkra sig i löntagarkassa eftersom han/hon anses vara löntagare i lag om utkomstskydd för arbetslösa.