I framtiden betalas jämkad dagpenning enligt avlöningsdagen

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas som jämkad dagpenning, när du arbetar t.ex. deltid under arbetslöshetstid. I framtiden kommer löneinkomst att minska din dagpenning enligt din avlöningsdag. Du kan fylla i ansökan som tidigare. Kom ihåg att meddela noggrant möjliga arbetsdagar och -timmar på din ansökan. Denna lagändring kommer att snabba upp behandlingen av ansökan.

Löneinkomster som erhålls under arbetslöshetstiden kommer att påverka dagpenningen när lönen faktiskt betalas till sökanden. Detta kallas som betalningsbaserad jämkad inkomstrelaterad dagpenning. Lagändringen träder i kraft den 1 april 2019. För närvarande arbete och löneinkomst påverkar dagpenning under den perioden arbetet har utförts, d.v.s. jämkning enligt intjänandeprincipen.

Handläggningen av din ansökan dröjer inte längre på grund av inväntan av lönebesked, eftersom lönen justeras nu då den utbetalas. Handläggningstiden påverkas dock fortfarande av allmänna handläggningsläget, dvs. mängden av ansökningar som inkommer till kassan. Ansökningarna handläggs enligt ankomstdag.

Som tidigare måste sökanden noggrant fylla i arbetsdagar och timmar i ansökan för att undvika korrigeringar av ansökan efteråt. Då undviker du situation som kan leda till förändringar i dagpenningen.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i mars och april

Om du ansöker om jämkad dagpenning så att din ansökan gäller både mars och april, är det möjligt att din ansökan kommer att behandlas både på inkomst- och betalningsbasis.

Du arbetar deltid och ansöker om ersättning för tiden 18.3. – 14.4.2019. Lönen betalas till dig den 15.4.2019. Lönen du har tjänat under tiden 18 – 31.3.2019 kommer att dras av från din dagpenning för tiden 18 – 31.3.2019, om lönen stiger över skyddsdelen. Lönen du har tjänat under tiden 1 – 14.4.2019 påverkar inte din dagpenning, eftersom lönen har utbetalats 15.4.2019. Dagpenning för tiden 1. – 14.4.2019 betalas i fullt belopp.

På grund av detta finns det inte möjligtvis ett misstag vid behandlingen fast dagpenningen minskas i mars men inte i april. Om du märker ett misstag i din ansökan och det inte gäller betalningsbaserad behandling av din ansökan, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Lön påverkar dagpenningen enligt avlöningsdagen från och med april

Om du påbörjar deltidsarbete eller heltidsarbete under kortare tid än två veckor får du dagpenning i fullt belopp för den första ansökningsperioden, om lön betalas under nästa ansökningsperiod. Skicka löneuppgifter till kassan med den ansökan där lönen utbetalas.

Ditt deltidsarbete börjar den 8.7.2019. Lön för juli betalas den 15.8.2019. Under ansökningsperioden 1 – 31.7.2019 får du full dagpenning. Under ansökningsperioden 1 – 31.8.2019 betalas jämkad dagpenning med lön för juli, eftersom avlöningsdag är den 15.8.2019.

Om din arbetstid under ansökningsperioden överstiger 80 procent av den maximala arbetstiden för en heltidsanställd i liknande arbetsuppgifter, kommer dagpenningen att avslås. Också arbetstiden påverkar betalningen av din dagpenning enligt avlöningsdagen från och med april 2019.

Du arbetar deltid i juli. Lönen betalas till dig den 15.8.2019. Arbetstiden för en heltidsanställd är 40 timmar per vecka. 80 procent av arbetstiden för en heltidsanställd är 137,60 timmar inom en kalendermånad. Du har arbetat 140 timmar i juli, vilket innebär att du har överskridit arbetstidsgränsen. Ansökan för perioden 1 – 31.8.2019 kommer att avslås på grund av de arbetade timmarna i juli.

I övrigt påverkar lagstiftningsändringen beräkningen av dagpennings belopp. T.ex. skyddsdelar av jämkad dagpenning är desamma: 300 euro om perioden är en månad eller 279 euro om perioden är fyra veckor.

Jämkad dagpenning kan i vissa fall betalas enligt arbetad period

I vissa fall är det dock fortfarande möjligt att jämkad dagpenning betalas enligt perioden när arbetet utfördes. Jämkad dagpenning kan betalas enligt inkomstbas t.ex. när du är permitterad på förkortad arbetsvecka och du får samtidigt inkomster från deltidsarbete eller företagsverksamhet.

Arbetsvillkors uppföljning och aktiverings ackumulation

Ändringen av lagstiftningen leder inte till förändringar i uppfyllandet av arbetsvillkoret eller aktiveringskravet för att arbetsveckorna i arbetsvillkoret och aktiveringskravet beaktas för perioden när arbetet utfördes.

Om du uppfyller arbetsvillkoret kan din ansökan om dagpenning inte behandlas förrän du har lämnat in löneuppgifter för 26 veckor till arbetslöshetskassan. Observera att behandlingen av din ansökan i detta fall kan bli försenad om lön betalas sent efter att ditt arbete har tagit slut. Detta beror på att handläggaren granskar skilt för varje vecka, om arbetsvillkoret uppfylls.

Medlemsavgift

Betala medlemsavgift med den månads referensnummer då du har arbetat.

Du är korttidsanställd för tiden 10. – 19.7.2019. Lön betalas till dig i augusti. Medlemsavgiften måste betalas enligt perioden, när du faktiskt har arbetat. Använd referensnumret för juli, med förfallodatumet den 15.8.2019.

För mer information om betalningsbaserad jämkad dagpenning, vänligen kontakta vår kundtjänst, tel. 020 690 455.