Ytterligare möjligheter att fylla aktiveringsmodellens villkor

Möjligheterna att fylla aktiveringsmodellens villkor utvidgas 1.1.2019 och 1.4.2019. Från årets början kan man uppfylla aktivitetsvillkoren med studier på deltid. (länk till den tidigare nyheten). Dessutom ökar gruppen aktörer, som erbjuder sysselsättningsfrämjande service, som fyller aktiviteten. Denna ändring äger rum från början av april. Nuvarande är det endast arbetskraftsmyndigheten eller dess köptjänst, vars erbjudna tjänster har fyllt aktivitetsvillkoren. Vi har trots allt många andra aktörer, förutom arbetskraftsmyndigheterna, som arrangerar sysselsättningsfrämjande verksamhet. Sådana är tex kommunerna och de registrerade föreningar, som arrangerar sysselsättningsfrämjande kurser. Förutsättningen till uppfyllandet av aktivitetsvillkoren är i fortsättningen den, att föreningen får offentlig finansiering för att arrangera sysselsättningsfrämjande verksamhet. Också sysselsättningsfrämjande verksamhet som arrangeras av fackförbund kan fylla aktivitetsvillkoren. Skolning som arbetsgivare arrangerar för uppsagda arbetstagare på basen av omställningsskyddet, fyller inte aktivitetsvillkoren för närvarande. Även här lovas en förbättring från och med april.