FFC föreslår en full renovering av arbetslöshetsskyddet

FFC föreslår att arbetslöshetsskyddet och tjänsterna för arbetslösa förnyas i helhet. FFC har presenterat sitt eget förslag om sporrande sysselsättningsskydd, där arbetslöshetsskyddet granskas i helhet, och inte bara lappas i små bitar, som FFC anser att det under den nuvarande regeringen har gjorts. Som konkreta åtgärder föreslår FFC att man avstår från granskningen av arbetstid i samband med uppföljningen av förutsättningarna för arbetsvillkorets ackumulation och justerad dagpenning. Förslaget skulle avsevärt minska de utredningar som krävs av sökanden, och skulle möjliggöra ett effektivt utnyttjande av inkomstregistret, som arbetslöshetskassorna får till sitt förfogande i början av nästa år. FFC föreslår även att man kunde avstå helt av självrisktiden på fem dagar, som nu ställs i början av arbetslösheten, samt att karenserna betydligt lindras. FFC kommer också med förbättringar till arbetslöshetsskyddet för personer som sysselsätts växelvis som arbetstagare och företagare.

Läs mer om FFC:s förslag här: https://www.sak.fi/sv/aktuellt/nyheter/ffcs-sporrande-sysselsattningsskydd-kompletterar-ocksa-utkomsten-strojobbare-skydd-och-service-ar-de-tva-delarna-i-modellen