Ifyllning av ansökan för veckoslutet

När du gör en fortsatt ansökan om dagpenning, ber vi dig komma ihåg att fylla i ansökan från måndag till söndag då du ansöker om dagpenning i fyra kalenderveckors perioder. Dvs. lördag och söndag bör fyllas i. Ansökan kan sändas till kassan efter att ansökningsperioden gått ut.

Om din arbetslöshet upphör till exempel på grund av ett arbetsförhållande som varar i över två veckor, kan du fylla i ansökan för den tid du är arbetslös och sända den till kassan.

Om du ansöker om jämkad dagpenning under deltidsarbete, kan ansökan fyllas i även för en kalendermånad, om det motsvarar arbetsgivarens löneperiod.

Med att fylla i ansökan för rätt period försnabbar du handläggandet.